Tjänster


Ekonomitjänster
Vi hjälper små- och medelstora företag med allt från bokföring till deklarationer och årsredovisningar. Vi hjälper även till med juridiska frågor. Dessutom bistår vi med samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev och andra officiella dokument.    Vi erbjuder:


Redovisning & bokföring

Vi erbjuder anpassade lösningar inom redo-
visning, ekonomi, admin-
istration och skatter. Genom en bred erfaren-
het, kompetens och modern datateknik kan vi upprätta bokföring, deklarationer, bokslut, årsredovisningar, löner samt bistå med admin-
istrativa rutiner och skattekonsultationer.
Ekonomichef att hyra

Behöver ni extra förstärkning inom Controller, Redovisnings- eller Ekonomichef i ert företag? Vi erbjuder denna kompetens när ni behöver den.

Vi har erfarenhet av ekonomichefsuppdrag som gör att vi snabbt kan hjälpa er på ett bra sätt.
Juridisk byrå

Behöver du testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev eller något annat dokument du kan lita på? Behöver du en jurist som ombud? Kontakta oss för mer info.Bolagsbildningar

Vi hjälper dig att bilda ett bolag från grunden. Med utgångspunkt från dina önskemål upprättar vi alla nödvändiga handlingar.

Vi tar ansvaret för alla kontakter med Bolagsverket till dess ditt bolag är registrerat.
Betalningsservice & Hyresavisering

överlåt ert företags betalningar till oss så ser vi till att betalningarna sker i tid så att ni därmed undviker påförda påmin-
nelseavgifter och dröjs-
målsräntor.

Vi erbjuder också Hyresavisering. Avierna skickas kvartalsvis och ni erhåller de bokförings-
underlag som behövs.
Konsultationer

Vi erbjuder konsultationer inom t.ex. skatter, redo-
visning, bokföring m.m.